VAASAN LENTOKERHON HINNASTO 2024

KERHON YHTEISET MAKSUT

Kerhon jäsenmaksu

 • Jäsenmaksu 2024 60 €
 • Päiväjäsenyys 20 €
 • Ei ainaisjäsenyyttä

Kerhotoimintamaksu

 • moottorilentojaos ja purjelentojaos 250 €
 • lennokkijaos 390 €

Maksetaan intran ostoskorin kautta ennen kauden ensimmäistä lentoa tai kerhotilan käyttöä. Ei kuitenkaan ennen vuosikokousta, joka vahvistaa maksut.

Lupakirjakoulutuksessa olevat oppilaat eivät maksa eikä myöskään tarkastuslentäjä, lennonopettaja eikä hinauslentäjä joka ei muuten lennä kaudella kerhon koneilla omia lentoja.

Pelkästään purjelentokalustolla lentävä voi maksaa kerhotoimintamaksun myös osissa hinauksen yhteydessä 20 €/hinaus kunnes loppusumma 280 € on täynnä.

Pelkästään lennokkijaoksen kerhotilaa käyttävä voi maksaa kolmessa erässä kauden aikana kunnes koko summa 390 € on täynnä.

Kerhotoimintamaksulla tulee käyttöoikeus kaikkeen kerhon lentokalustoon. Kausi on kalenterivuosi.

Lentojaosten kausimaksu (Moottorilentojaos ja Purjelentojaos)

 • Kerhoaktiivisuus 0 pistettä 250 €
 • Kerhoaktiivisuus 4 pistettä 200 €
 • Kerhoaktiivisuus 10 pistettä 160 €
 • Kerhoaktiivisuus 20 pistettä 140 €
 • Kerhoaktiivisuus 30 pistettä 120 €
 • Kerhoaktiivisuus 40 pistettä 100 €
 • Kerhoaktiivisuus 60 pistettä 50 €
 • Kerhoaktiivisuus 100 pistettä 10 €

Kausimaksun suuruus riippuu jäsenen edellisen vuoden kerhoaktiivisuudesta. Kerhoaktiivisuutta seurataan intran kerhotöitten perusteella. Kerhotyöt kirjataan työn tapahduttua, ei loppuvuonna arvioituna suoritteena.

Vuosikokous hyväksyy jäsenten kerhoaktiivisuusluokan vuosittain. Mikäli lentäjä ei ole ollut kerhon jäsen edellisenä vuotena, niin hän saa automaattisesti alimman kausimaksun

Kausimaksut ovat voimassa vasta maksun tapahduttua, tätä ennen purjelentojen konevuokrat ja tuntihinnat veloitetaan erillislentoina ilman alennuksia. Yksi kausimaksu kattaa moottorikoneet ja purjekoneet.

 

MOOTTORILENTOJAOS

OH-1016 (Diamond Super Dimona, TMG)

 • kausimaksun maksaneet 96 €/h
 • ei maksettua kausimaksua, 135€/h
 • jatkokoululento 135 €/h (lupakirjan oikeudet eivät ole voimassa, lupakirja vanhentunut sekä koulutusorganisaation alainen toiminta)

OH-BAN (Piper PA-28 Warrior, SEP)

 • kausimaksun maksaneet 200 €/h
 • ei maksettua kausimaksua, 225 €/h
 • jatkokoululento 225 €/h (lupakirjan oikeudet eivät ole voimassa, lupakirja vanhentunut sekä koulutusorganisaation alainen toiminta)

Puolen tunnin koululento moottoripurjekoneella

 • 160 €
 • 45 min teoriaa lentämisestä ja koneen ohjaamisesta
 • 30 min koululento opettajan kanssa (block-aikaa)
 • Sisältää päiväjäsenyyden Vaasan Lentokerhoon

Tunnin koululento moottoripurjekoneella

 • 230 €
 • 45 min teoriaa lentämisestä ja koneen ohjaamisesta
 • 60 min koululento opettajan kanssa ja 1-2 läpilaskua (block-aikaa)
 • Sisältää päiväjäsenyyden Vaasan Lentokerhoon

Moottoripurjelennon ja moottorilennon esittelylento

 • Lentoja lennetään erikseen nimetyissä lentotapahtumissa
 • Lennon hinta ja pituus sovitaan tapauskohtaisesti
 • Lento ei ole koulutusluvan alaista toimintaa

Moottoripurjelennon SPL+TMG lupakirjakurssin lento-osuus

 • Kurssin lento-osuus maksaa 4701 €.
 • Kurssin lento-osuuteen sisältyy 25 h block-aikaa, josta ilma-aika kertyy noin 10 % vähemmän.
 • Lento-osuuden ilma-aika maksaa noin 23 h * 162 €/h = 3726 € (konevuokra), ja block-aika 25 h * 39 €/h = 975 € (opettajamaksu).
 • Koululennot laskutetaan lentojen mukaan noin viikon viiveellä, joten koko kurssimaksua ei tarvitse maksaa heti.
 • Lennonopettajamaksu (39 €/h vuonna 2022) lasketaan block-ajan mukaan, eli 25 h * 39 €/h = 975 €. Kerho ei ole osapuolena opettajamaksussa, vaan opettaja laskuttaa oppilasta.
 • Mikäli kurssiin kuuluvien tuntien jälkeen oppilas tarvitsee lisää lentokoulutusta, ovat tuntihinnat samat kuin yllä.
 • Koulutus toteutetaan Suomen Urheiluilmailuopiston alaisuudessa SUIOn koulutuskentillä.
 • Lento-osuus voidaan aloittaa teoriakurssin aikana.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Tarkastuslennosta on erillinen hinta, joka tulee sopia erikseen tarkastuslentäjän kanssa.
 • Valmistunut oppilas saa lentää valmistumisvuoden loppuun pilottien alimmalla lentotuntihinnalla ilman lentotoimintamaksua ja kausimaksua

Moottorilennon LAPL(A)-lupakirjakurssin lento-osuus

 • Kurssin lento-osuus maksaa 7875 €
 • Kurssin lento-osuuteen kuuluu vähintään 30 h block-aikaa, josta ilma-aikaa kertyy noin 10 % vähemmän.
 • Lento-osuuden ilma-aika maksaa noin 27 h * 225 €/h = 6075 €. Lennetyt koululennot laskutetaan noin viikon viiveellä, joten koko kurssimaksua ei tarvitse maksaa heti.
 • Lennonopettajamaksu (60 €/h vuonna 2022) lasketaan block-ajan mukaan, eli 30 h * 60 €/h = 1800 €. Kerho ei ole osapuolena opettajamaksussa, vaan opettaja laskuttaa oppilasta.
 • Mikäli kurssiin kuuluvien tuntien jälkeen oppilas tarvitsee lisää lentokoulutusta, ovat tuntihinnat samat kuin yllä.
 • Koulutus toteutetaan Suomen Urheiluilmailuopiston alaisuudessa SUIOn koulutuskentillä.
 • Lento-osuus voidaan aloittaa teoriakurssin aikana.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Tarkastuslennosta on erillinen hinta, joka tulee sopia erikseen tarkastuslentäjän kanssa.
 • Valmistunut oppilas saa lentää valmistumisvuoden loppuun pilottien alimmalla lentotuntihinnalla ilman lentotoimintamaksua ja kausimaksua

 

TMG moottoripurjelentokurssi SPL purjelentolupakirjan omaavalle

 • Ilma-ajan hinta 162 €/h (konevuokra) + opettajamaksu 39 €/h block-ajasta
 • Kurssiin sisältyy vähintään 6 tuntia lentokoulutusta
 • Mikäli kurssiin kuuluvien tuntien jälkeen oppilas tarvitsee lisää lentokoulutusta, ovat tuntihinnat samat kuin yllä.
 • Hinta ei sisällä tarkastuslentäjän maksua.
 • Oppilaan tulee olla kerhon jäsen.
 • Lupakirjan saanut pilotti saa lentää valmistumisvuoden loppuun pilottien alimmalla lentotuntihinnalla ilman kausimaksua.

TMG-luokkakelpuutuskurssi PPL(A)/CPL(A)/ATPL(A)-lupakirjan omaavalle

 • Ilma-ajan tuntihinta 162 €/h (konevuokra) + opettajamaksu 60 €/h block-ajasta
 • Koulutukseen sisältyy 3 h teoriakoulutusta.
 • Mikäli koulutus toteutetaan muualla, lisätään hintaan siirto-/matkakuluja.
 • Hinta ei sisällä tarkastuslentäjän maksuja.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Lupakirjan saanut pilotti saa lentää valmistumisvuoden loppuun pilottien alimmalla lentotuntihinnalla ilman kausimaksua.

PURJELENTOJAOS

Konevuokrat

Konevuokra maksetaan intran ostoskorin avulla

 • Yksipaikkaiset purjelentokoneet (yli 20 min lento) 20 €/lento
 • Kaksipaikkaiset purjelentokoneet (ei lentoaikarajaa) 20 €/lento
 • Kausimaksun maksaneille konevuokra 0 €/lento

Hinaukset purjelentokoneille

Hinaukset laskutetaan intraan merkittyjen matkapäiväkirjan lentotietojen perusteella. Lennot on kirjattava saman päivän aikana.

 • Hinaus 500m 35 € kaikilta koneilta
 • Hinaus 1000m 70 € kaikilta koneilta
 • Hinaus 250 m 17,5 € kaikilta koneilta
 • Kurssin lentänyt oppilas saa kurssin suorittamisvuonna ja sitä seuraavana vuonna ostaa hinauksia yhteensä 20 kpl hintaan 30 €/kpl.
 • Matkahinaus kerhon kalustolle 80 €/h
 • Matkahinaukset ulkopuolisille 160 €/h

Purjelennon lupakirjakurssin lento-osuus 2700 €

 • Kurssiin kuuluu 50 lentoa ja kurssivuoden purjekonevuokrat.
 • Lennot laskutetaan (54 €/hinaus 500 m)

Purjelentäjän lupakirja SPL+TMG moottoripurjelentolupakirjan omaavalle (tai lähtötapaoikeus)

 • 45 €/hinaus.
 • Vähintään 10 hinausta.
 • Tämän jälkeen hinaus ja vuokranmaksu pakettihinnaston mukaan.

Purjelennon esittelylento

 • Lentoja lennetään erikseen nimetyissä lentotapahtumissa
 • Lennon hinta sovitaan tapauskohtaisesti
 • Lento ei ole koulutusluvan alaista toimintaa

Hinulennot

 • Lennot Hinulla kerhon hinaajille ja hinauskoulutettaville 80 €
 • Kerhon hinaajiksi lasketaan vain ne henkilöt, joilla hinausoikeus on voimassa (FCL.805 e). Hinauskelpuutuksen koulutuksesta on aina sovittava erikseen johtokunnan kanssa

LENNOKKIJAOSTO

 • Materiaalin säilytys liiterissä kerhon jäsenille 2 €/m2/kk
 • Kenttämaksu Vaasassa ei jäseniltä 80 eur/vuosi. Ei peritä yhdestä tai parista vierailusta, mutta peritään säännöllisemmästä lennätyksestä.

Lennokkijaoksen puheenjohtaja ilmoittaa liiterin laskutustiedot rahastonhoitajalle.

MENKIJÄRVI

Asuntohotelli loppuveto

 • Kausimaksu neljän hengen huoneesta 400 €
 • Huone, vuorokausi 20 €/vrk
 • Huone, viikko 100 €/vko
 • Vuodepaikka yhteishuoneessa 10 €/vrk
 • Hinnat sisältävät leirimaksun. Majoitusmaksut maksetaan etukäteen intran ostoskorin kautta
 • Lupakirjakurssilaiset voivat majoittua veloituksetta loppuvedossa koulutusvaiheessa.

Leirimaksut

Leirimaksut maksetaan etukäteen intran ostoskorin kautta (Omat – Laskut). Leirimaksu sisältää saunan käyttöoikeuden.

 • Kausimaksu, perhe (asuntovaunu, -auto) 230 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
 • Kausimaksu, henkilö (asuntovaunu, -auto) 120 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
 • Sähkömaksu, kausi (asuntovaunu, -auto) 0,22 €/kWh vaunukohtainen mittaus pakollinen.
 • Leiri- ja sähkömaksu, vrk (asuntovaunu, -auto) 20 €

Sähköverkon käyttöä lämmitykseen ja viilennykseen on pyrittävä välttämään niin että sähköä riittää ensisijaisesti kaikille perustarpeisiin. Sähkölukema otetaan kauden alussa ja lopussa. Mikäli lukemaa ei voida todeta sähkömaksu kaudelle on 300€

Saunamaksu, kerta 5 €.

Lentokonehalli

Hallin käyttö maksetaan etukäteen intran ostoskorin kautta. Puheenjohtaja tai rahastonhoitaja tekevät konekohtaiset sopimukset.

 • Purjekone hallissa kesäkuukausi 70 €/kk (alkavalta kalenterikuukaudelta)
 • Vuosipaketti purjekoneille kerhon jäsenille 300 € (talvikausi kuljetusperäkärryssä)
 • Moottorikone tai mopu siivet auki, talvikausi 400 € tai 100 €/kk
 • Moottorikone tai mopu siivet auki 100 €/kk
 • Asuntovaunut (-auto) talvikausi, kerholaiset 170 €
 • Asuntovaunu (-auto) talvikausi 250 €
 • Purjekoneputken talvisäilytys, kerholaiset 150 €

Lentokausi (kesäkausi) alkaa huhtikuun alussa ja päättyy syyskuun loppuun. Talvikausi on lokakuun alusta maaliskuun loppuun.