Hinnasto 2021

Tilinumero: FI35 4970 2820 0436 55

Jäsenmaksut

Hinnat ovat Vaasan Lentokerholle maksettavia osuuksia, mikäli ei ole SIL:n jäsen. SIL+VLK jäsenyydet ja ILMAILU-lehden tilaus suoraan SIL:n kautta.

Varsinainen jäsen 18 vuotta tai vanhempi kerho 50 €
Varsinainen jäsen alle 18 vuotta kerho 50 €
Perhejäsen, ei ilmailua kerho 50 €
Pääjäsenyys toisessa kerhossa kerho 50 €
Päiväjäsenyys kerho 20 €

Lentotoimintamaksu

Lentotoimintamaksu vuodelle 2021 on 210 €.

Maksu maksetaan kauden ensimmäisen lennon laskutuksessa. Ei kuitenkaan ennen vuosikokousta, joka vahvistaa maksut. Lupakirjakoulutuksessa olevat oppilaat eivät maksa eikä myöskään tarkastuslentäjä, lennonopettaja eikä hinauslentäjä joka ei muuten lennä kaudella kerhon koneilla omia lentoja.

Purjelentopuolella lentotoimintamaksun voi maksaa myös osissa hinauksen yhteydessä 20€/hinaus kunnes loppusumma 240€ on täynnä.

Lentotoimintamaksu koskee kaikkia kerhon koneella hinattavia purjelentokoneita, mutta ei koske vierailevia lentäjiä, jotka lentävät omalla koneella.

Kausi on kalenterivuosi.

Moottorilento

LENTOTUNTIHINNAT

Moottorikoneille on kaksi eri lentotuntihintaluokkaa. Yksi kausimaksun maksaneille ja toinen niille, jotka eivät ole sitä maksaneet. Lennot laskutetaan noin 2 viikon kuluttua lennosta. Pilotit ilmoittavat kevään ensimmäisen lennon yhteydessä lennonopettajalle haluavatko maksaa kausimaksun. Lennonopettajat ilmoittavat tiedon jaoksen johtajalle ja rahastonhoitajalle.

OH-BAN (Piper PA-28 Warrior, SEP)

 • kausimaksun maksaneet, 200 €/h
 • ei maksettua kausimaksua, 225 €/h

OH-1016 (Diamond Super Dimona, TMG)

 • kausimaksun maksaneet, 87 €/h (tammi-maaliskuussa 70 €/h ja huhtikuussa 77 €/h)
 • ei maksettua kausimaksua, 130 €/h (ei alennettuja kuukausia)

Purjekonevuokrat

Yksipaikkaiset purjelentokoneet (yli 20 min lento) 20 €/lento
Kaksipaikkaiset purjelentokoneet (ei lentoaikarajaa) 20 €/lento
Kausimaksun (konepaketin) maksaneille 0 €/lento

Erillisvuokra maksetaan heti lennon jälkeen. Maksamattomat vuokrat peritään lentäjiltä vuoden lopussa rahurin toimesta.

Kausimaksu ja konevuokrien pakettihinnat

Kausimaksu (konepaketti) toimintavuodelle 210 € (sisältää kaikki kerhon lentokoneet)

Kausimaksun suuruus riippuu jäsenen kerhoaktiivisuudesta. Vuosikokous hyväksyy jäsenten kerhoaktiivisuusluokan vuosittain.

Paketit ovat voimassa vasta maksun tapahduttua, tätä ennen lentojen konevuokrat ja tuntihinnat veloitetaan erillislentoina ilman alennuksia.

Hinaukset purjelentokoneille

Hinaus 500m 30 € kaikilta koneilta
Hinaus 1000m 60 € kaikilta koneilta
Laskuharjoitukset, kaksi hintausta 250 metriin 30 €

Kurssin lentänyt oppilas saa kurssin suorittamisvuonna ja sitä seuraavana vuonna ostaa nimikoituja ja päivämäärättyjä hinauslippuja 20 kpl hintaan 25 €/kpl , hinausliput on käytettävä ostovuotena ja sitä seuraavana vuonna.

Hinaukset on maksettava hinauslipuilla ennen hinausta. Lippuja voi ostaa kerhon rahastonhoitajalta tai hänen valtuuttamiltaan kerholaisilta (hinauslentäjät tai lennonopettajat)

Hinulennot

Erillislennot Hinulla kerhon hinaajille ja hinauskoulutettaville 70 €/h
Matkahinaus kerhon purjekoneille 70 €/h
Matkalennot ja matkahinaukset muille kuin kerhon purjekoneille 150 €/h

Hinauskelpuutuksen koulutuksesta on aina sovittava erikseen johtokunnan kanssa.

Menkijärvi (EFME) hinnat

Asuntohotelli loppuvedon hinnat 2021

Kausimaksu neljän hengen huoneesta 400 €
Huone, vuorokausi 20 €/vrk
Huone, viikko 100 €/vko
Vuodepaikka yhteishuoneessa 10 €/vrk

Hinnat sisältävät leirimaksun. Majoitusmaksut maksetaan etukäteen. Lupakirjakurssilaiset voivat majoittua veloituksetta loppuvedossa koulutusvaiheessa.

Leirimaksut

Kausimaksu, perhe (asuntovaunu, -auto) 230 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
Kausimaksu, henkilö (asuntovaunu, -auto) 120 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
Sähkömaksu, kausi (asuntovaunu, -auto) 0,20 €/kWh, vaunukohtainen mittauspakollinen.
Leiri- ja sähkömaksu, vrk (asuntovaunu, -auto) 20 €

Sähköverkon käyttöä lämmitykseen ja viilennykseen on pyrittävä välttämään niin että sähköä riittää ensisijaisesti kaikille perustarpeisiin. Sähkölukema otetaan kauden alussa ja lopussa. Mikäli lukemaa ei voida todeta, on sähkömaksu kaudelle 300 €.

Leirimaksut maksetaan etukäteen.

Saunamaksu, kerta 5 €

Leirimaksu sisältää saunan käyttöoikeuden.

Lentokonehallin hinnat

Purjekone hallissa kesäkuukausi 70 €/kk (alkavalta kalenterikuukaudelta)
Vuosipaketti purjekoneille kerhon jäsenille 300 € (talvikausi kuljetusperäkärryssä)
Moottorikone tai mopu siivet auki 100 €/kk
Asuntovaunut (-auto) talvikausi, kerholaiset 170 €
Asuntovaunu (-auto) talvikausi 250 €
Purjekoneputken talvisäilytys, kerholaiset 150 €

Lentokausi (kesäkausi) alkaa huhtikuun alussa ja päättyy syyskuun loppuun.

Talvikausi on lokakuun alusta maaliskuun loppuun.

Puheenjohtaja tai rahastonhoitaja tekevät konekohtaiset sopimukset.

Kaikki hallimaksut maksetaan etukäteen ennen koneen sijoittamista halliin.

Talvisäilytys laskutetaan 31.10. mennessä.

Nuorisotalo Fanny

Lennokkijaoston harrastetilamaksu 120 € (alle 18-vuotiailta 0 €)

Liiteri

Materiaalin säilytys kerhon jäsenille 2 €/m2/kk.

Lennokkijaoksen puheenjohtaja ilmoittaa laskutustiedot rahastonhoitajalle.

Lupakirjakurssit

Teoriaosuus:

Purje- ja moottoripurjelennon (SPL/SPL+TMG) teoriakurssi (305 €)

 • Kurssin toteuttaa Suomen Urheiluilmailuopisto yhdessä Vaasan Lentokerhon kanssa.
 • Suomen Urheiluilmailuopiston maksu on 250 €.
 • Vaasa opiston maksu on 55 € (koulutus pidetään Vaasa opistolla).
 • Mahdollisen poisjäännit tunneilta voidaan korvata nettiopiskeluna.
 • Teoriakokeet toteutetaan nettikokeena opettajan valvonnassa.

Lento-osuudet:

Moottorilennon LAPL(A)-lupakirjakurssin lento-osuus (7875 €)

 • Kurssin lento-osuuteen kuuluu vähintään 30 h block-aikaa, josta ilma-aikaa kertyy noin 10 % vähemmän.
 • Lento-osuuden ilma-aika maksaa noin 27 h * 225 €/h = 6075 €. Lennetyt koululennot laskutetaan noin viikon viiveellä, joten koko kurssimaksua ei tarvitse maksaa heti.
 • Lennonopettajamaksu (60 €/h vuonna 2021) lasketaan block-ajan mukaan, eli 30 h * 60 €/h = 1800 €. Kerho ei ole osapuolena opettajamaksussa, vaan opettaja laskuttaa oppilasta.
 • Mikäli kurssiin kuuluvien tuntien jälkeen oppilas tarvitsee lisää lentokoulutusta, ovat tuntihinnat samat kuin yllä.
 • Koulutus toteutetaan Suomen Urheiluilmailuopiston alaisuudessa SUIOn koulutuskentillä.
 • Lento-osuus voidaan aloittaa teoriakurssin aikana.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Tarkastuslennosta on erillinen hinta, joka tulee sopia erikseen tarkastuslentäjän kanssa.
 • Valmistunut oppilas saa lentää valmistumisvuoden loppuun pilottien alimmalla lentotuntihinnalla ilman lentotoimintamaksua ja kausimaksua

Moottoripurjelennon lupakirjakurssin lento-osuus (4476 €)

 • Kurssin lento-osuuteen sisältyy 25 h block-aikaa, josta ilma-aika kertyy noin 10 % vähemmän.
 • Lento-osuuden ilma-aika maksaa noin 23 h * 162 €/h = 3726 €, ja block-aika 25 h * 30 €/h = 750 €. Lento-osuuden pituus on 25 h ilma-aikaa. Lennetyt koululennot laskutetaan noin viikon viiveellä, joten koko kurssimaksua ei tarvitse maksaa heti.
 • Lennonopettajamaksu (30 €/h vuonna 2021) lasketaan block-ajan mukaan, eli 25 h * 30 €/h = 750 €. Kerho ei ole osapuolena opettajamaksussa, vaan opettaja laskuttaa oppilasta.
 • Mikäli kurssiin kuuluvien tuntien jälkeen oppilas tarvitsee lisää lentokoulutusta, ovat tuntihinnat samat kuin yllä.
 • Koulutus toteutetaan Suomen Urheiluilmailuopiston alaisuudessa SUIOn koulutuskentillä.
 • Lento-osuus voidaan aloittaa teoriakurssin aikana.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Tarkastuslennosta on erillinen hinta, joka tulee sopia erikseen tarkastuslentäjän kanssa.
 • Valmistunut oppilas saa lentää valmistumisvuoden loppuun pilottien alimmalla lentotuntihinnalla ilman lentotoimintamaksua ja kausimaksua

Purjelennon lupakirjakurssin lento-osuus (2350 €)

Kurssiin kuuluu 50 lentoa ja kurssivuoden purjekonevuokrat.

Lento-osuuden hinta on 2350 €, joka maksetaan kolmena osana. Lento-osan alussa 800 €, 15 lennon jälkeen 800 € ja 30 lennon jälkeen loput 750 €.
Ylimenevät koululennot 45 €/lento.

Purjelentäjän lupakirja moottoripurjelentolupakirjan omaavalle (45 €/hinaus)

Maksaa 45 €/500 m hinaus. Hinauksia vaaditaan vähintään 10. Tämän jälkeen hinaus- ja vuokramaksu pakettihinnaston mukaan.

Moottoripurjelentokurssi purjelentolupakirjan omaavalle (162 €/h + opemaksu)

 • Kurssiin sisältyy vähintään 6-7 tuntia lentokoulutusta ja 3 h lento-osuuteen liittyvää teoriakoulutusta. Mahdolliset jatkokoululennot maksavat myös 162 €/h.
 • Lennonopettajamaksu (30 €/h vuonna 2021) lasketaan block-ajan mukaan. Kerho ei ole osapuolena opettajamaksussa, vaan opettaja laskuttaa oppilasta.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Tarkastuslennosta on erillinen hinta, joka tulee sopia erikseen tarkastuslentäjän kanssa.
 • Lupakirjan saanut pilotti saa lentää valmistumisvuoden loppuun pilottien alimmalla lentotuntihinnalla ilman kausimaksua.
 • Kerhotoimintamaksu laskutetaan ensimmäisen lupakirjalennon yhteydessä.

Moottoripurjelentokurssi PPL- tai UPL-lupakirjan omaavalle (162 €/h + opemaksu)

 • Ilma-ajan tuntihinta on 162 €.
 • Hintaan sisältyy 3 h teoriakoulutusta.
 • Mikäli koulutus toteutetaan muualla, niin hintaan lisätään siirto-/matkakuluja.
 • Lennonopettajamaksu (30 €/h vuonna 2021) lasketaan block-ajan mukaan. Kerho ei ole osapuolena opettajamaksussa, vaan opettaja laskuttaa oppilasta.
 • Tarkastuslennosta on erillinen hinta, joka tulee sopia erikseen tarkastuslentäjän kanssa.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Lupakirjan saanut pilotti saa lentää valmistumisvuoden loppuun pilottien alimmalla lentotuntihinnalla ilman kausimaksua.
 • Lentotoimintamaksu laskutetaan ensimmäisen lupakirjalennon yhteydessä.

Hinauslentäjäoikeuteen tähtäävä koulutus mopulla (500 €)

 • Kurssin hinta on 500 €. Hinta sisältää 3 tuntia teoriaa ja 20 hinausta.
 • Hinta ei sisällä lennonopettajan eikä tarkastuslentäjän maksua.
 • Lisämaksulla voidaan kurssin yhteydessä toteuttaa myös vaadittavat purjelennot.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Koulutus toteutetaan vain, mikäli kerholla on tarvetta.
 • Lisätiedot: PEL M2-46 kohta 9.1

Moottoripurjelennon esittelylento

 • Lentoja lennetään erikseen nimetyissä lentotapahtumissa
 • Lennon hinta ja pituus sovitaan tapauskohtaisesti
 • Lento ei ole koulutusluvan alaista toimintaa

Purjelennon esittelylento (100 €)

Hintaan sisältyy purjelennon lajiesittelyä, turvallisuusohjeistusta, mahdollista simulaattorilla lentoa ja yksi lento opettajan tai kokeneen purjelentäjän kyydissä (säästä riippuen lento kestää 10 – 30 min).

Esittelylentojen ajankohdat ilmoitetaan erikseen kunkin lentokauden alussa.

Huomioitavaa

Johtokunnalla on oikeus muuttaa hinauslipun tai lentotuntien hintoja, mikäli hintaperusteet oleellisesti muuttuvat vuoden aikana.