Hinnasto 2018

Jäsenmaksut

Hinnat ovat Vaasan Lentokerholle maksettavia osuuksia, mikäli ei ole SIL:n jäsen. SIL+VLK jäsenyydet ja ILMAILU-lehden tilaus suoraan SIL:n kautta.

Varsinainen jäsen 18 vuotta tai vanhempi kerho 50 €
Varsinainen jäsen alle 18 vuotta kerho 50 €
Perhejäsen, ei ilmailua kerho 50 €
Pääjäsenyys toisessa kerhossa kerho 50 €
Päiväjäsenyys kerho 20 €

Lentotoimintamaksu

Lentotoimintamaksu vuodelle 2018 on 210 €.
Maksu on suoritettava ennen vuoden lentojen aloittamista.
Maksu on lentäjäkohtainen, ja suoritetaan, kun osallistutaan Vaasan lentokerhon lentotoimintaan.

Moottoripurjelento

LENTOTUNTIHINNAT

Mopulle on kaksi eri lentotuntihintaluokkaa. Yksi kausimaksun maksaneille ja toinen niille, jotka eivät ole sitä maksaneet. Lennot laskutetaan noin 2 viikon kuluttua lennosta. Pilotit ilmoittavat kevään ensimmäisen lennon yhteydessä lennonopettajalle haluavatko maksaa kausimaksun. Lennonopettajat ilmoittavat tiedon jaoksen johtajalle ja rahastonhoitajalle.

 • kausimaksun maksaneet, 85 €/h (tammi-maaliskuussa 70 €/h ja huhtikuussa 75 €/h)
 • ei maksettua kausimaksua, 120 €/h (ei alennettuja kuukausia)

Purjekonevuokrat

Yksipaikkaiset purjelentokoneet (yli 20 min lento) 20 €/lento
Kaksipaikkaiset purjelentokoneet (ei lentoaikarajaa) 20 €/lento
Kausimaksun (konepaketin) maksaneille 0 €/lento

Erillisvuokra maksetaan heti lennon jälkeen. Maksamattomat vuokrat peritään lentäjiltä vuoden lopussa rahurin toimesta.

Kausimaksu ja konevuokrien pakettihinnat

Kausimaksu (konepaketti) toimintavuodelle 210 € (sisältää kaikki kerhon lentokoneet)

Kausimaksun suuruus riippuu jäsenen kerhoaktiivisuudesta. Vuosikokous hyväksyy jäsenten kerhoaktiivisuusluokan vuosittain.

Paketit ovat voimassa vasta maksun tapahduttua, tätä ennen lentojen konevuokrat ja tuntihinnat veloitetaan erillislentoina ilman alennuksia.

Hinaukset purjelentokoneille

Hinaus 500m 30 € kaikilta koneilta
Hinaus 1000m 60 € kaikilta koneilta
Laskuharjoitukset, kaksi hintausta 250 metriin 30 €

Kurssin lentänyt oppilas saa kurssin suorittamisvuonna ja sitä seuraavana vuonna ostaa nimikoituja ja päivämäärättyjä hinauslippuja 20 kpl hintaan 25 €/kpl , hinausliput on käytettävä ostovuotena ja sitä seuraavana vuonna.

Hinaukset on maksettava hinauslipuilla ennen hinausta. Lippuja voi ostaa kerhon rahastonhoitajalta tai hänen valtuuttamiltaan kerholaisilta (hinauslentäjät tai lennonopettajat)

Hinulennot

Erillislennot Hinulla kerhon hinaajille ja hinauskoulutettaville 70 €/h
Matkahinaus kerhon jäsenille 70 €/h
Matkalennot ja matkahinaukset ulkopuolisille 150 €/h

Hinauskelpuutuksen koulutuksesta on aina sovittava erikseen johtokunnan kanssa.

Menkijärvi (EFME) hinnat

Asuntohotelli loppuvedon hinnat 2018

Kausimaksu neljän hengen huoneesta 400 €
Huone, vuorokausi 20 €/vrk
Huone, viikko 100 €/vko
Vuodepaikka yhteishuoneessa 10 €/vrk

Hinnat sisältävät leirimaksun. Majoitusmaksut maksetaan etukäteen

Leirimaksut

Kausimaksu, perhe (asuntovaunu, -auto) 230 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
Kausimaksu, henkilö (asuntovaunu, -auto) 120 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
Sähkömaksu, kausi (asuntovaunu, -auto) 170 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
Leiri- ja sähkömaksu, vrk (asuntovaunu, -auto) 20 €

Sähkömaksu ei sisällä sähköllä toimivaa lämmitystä tai viilentävää ilmastointia. Leirimaksut maksetaan etukäteen.

Saunamaksu, kerta 5 €

Leirimaksu sisältää saunan käyttöoikeuden.

Lentokonehallin hinnat

Purjekone hallissa kesäkuukausi 70 €/kk (alkavalta kalenterikuukaudelta)
Vuosipaketti purjekoneille kerhon jäsenille 300 € (talvikausi kuljetusperäkärryssä)
Rättimopu, kesäkuukausi 120 €/kk
Moottorikone tai mopu siivet auki, talvikausi 400 € tai 100 €/kk
Moottorikone tai mopu siivet auki, kesällä 100 €/kk
Asuntovaunut (-auto) talvikausi, kerholaiset 170 €
Asuntovaunu (-auto) talvikausi 250 €
Purjekoneputken talvisäilytys, kerholaiset 150 €

Lentokausi (kesäkausi) alkaa huhtikuun alussa ja päättyy syyskuun loppuun.

Talvikausi on lokakuun alusta maaliskuun loppuun.

Puheenjohtaja tai rahastonhoitaja tekevät konekohtaiset sopimukset.

Kaikki hallimaksut laskutetaan.

Nuorisotalo Fanny

Lennokkijaoston harrastetilamaksu 110 € (alle 18-vuotiailta 0 €)

Liiteri

Materiaalin säilytys kerhon jäsenille 2 €/m2/kk

Lennokkijaoksen puheenjohtaja ilmoittaa laskutustiedot rahastonhoitajalle.

Lupakirjakurssit

Moottoripurjelennon MGPL-teoriakurssi (182 €)

 • Kurssin toteuttaa Suomen Urheiluilmailuopisto yhdessä Vaasan Lentokerhon kanssa.
 • Suomen Urheiluilmailuopiston maksu on 120 €.
 • Vaasa opiston maksu on 62 € (koulutus pidetään Vaasa opistolla).
 • Mahdollisen poisjäännit tunneilta voidaan korvata nettiopiskeluna,
 • Teoriakokeet toteutetaan nettikokeena opettajan valvonnassa.

Moottoripurjelennon lupakirjakurssin lento-osuus (4050 €)

 • Kurssin lento-osuus maksaa 4050 € = 162 €/h. Lento-osuuden pituus on 25 h. Lennetyt koululennot laskutetaan noin viikon viiveellä, joten koko kurssimaksua ei tarvitse maksaa heti.
 • Mikäli kurssiin kuuluvien tuntien jälkeen oppilas tarvitsee lisää lentokoulutusta, on tuntihinta 130 €.
 • Valmistuneiden oppilaiden tuntihinta on valmistumisvuoden loppuun sama kuin kausimaksun maksaneilla.
 • Koulutus toteutetaan Suomen Urheiluilmailuopiston koulutuskentillä.
 • Lento-osuus voidaan aloittaa teoriakurssin aikana
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Kurssimaksu ei sisällä lennonopettajan eikä tarkastuslentäjän maksua
 • Lennonopettajamaksu vuonna 2018 on 30 €/h (block-aikaa). Oppilas maksaa suoraan opettajalle.
 • Tarkastuslentäjämaksu vuonna 2018 on 50 €/lento. Oppilas maksaa suoraan tarkastuslentäjälle.
 • Lisätiedot: PEL M2-46 kohta 2.3 http://www.trafi.fi/ilmailu/saadokset/ilmailumaarayskokoelma/pel_ilmailulupakirjat

Purjelennon lupakirjakurssi 2350 € (lento-osuus)

Kurssiin kuuluu 50 lentoa ja kurssivuoden purjekonevuokrat.

Lento-osuuden hinta on 2350 €, joka maksetaan kolmena osana. Lento-osan alussa 800 €, 15 lennon jälkeen 800 € ja 30 lennon jälkeen loput 750 €.
Ylimenevät koululennot 45 €/lento.

Purjelentäjän lupakirja moottoripurjelentolupakirjan omaavalle (45 €/hinaus)

Maksaa 45 €/500 m hinaus. Hinauksia vaaditaan vähintään 10. Tämän jälkeen hinaus- ja vuokramaksu pakettihinnaston mukaan.

 Moottoripurjelentokurssi purjelentolupakirjan omaavalle (130 €/h)

 • Oppilaan tulee olla kerhon jäsen.
 • Kurssiin sisältyy vähintään 7 tuntia lentokoulutusta ja 3 h lento-osuuteen liittyvää teoriakoulutusta. Mahdolliset jatkokoululennot maksavat myös 130 €/h.
 • Tarkastuslento maksaa myös normaalin koululentotaksan verran + tarkastuslentomaksu.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Kurssimaksu ei sisällä lennonopettajan eikä tarkastuslentäjän maksua.
 • Lennonopettajamaksu vuonna 2018 on 30 €/h. Oppilas maksaa suoraan opettajalle.
 • Lisätiedot: PEL M2-46 kohta 2.3.2 Hakijalta, jolla on voimassa oleva purjelentäjän lupakirja, vaaditaan:
  • Vähintään 35 lentotuntia purjelentokoneella ennen lentokoulutuksen aloittamista ja
  • vähintään 2 lentotuntia koululentoja moottoripurjelentokoneella, joiden on sisällettävä tämän määräyksen kohdassa 8 tarkoitettu eroavuuskoulutus, ja
  • vähintään 5 lentotuntia matkalentoja, joihin kuuluu vähintään 150 km:n pituinen matkalento yksin, jonka aikana on suoritettava lasku pysähtymiseen saakka vähintään yhdelle lentopaikalle, joka ei ole sama kuin lähtölentopaikka. Jos purjelentäjän lupakirjan haltijalla on vähintään 17 lentotuntia mutta alle 35 lentotuntia purjelentokoneella ennen lentokoulutuksen aloittamista, edellytetään purje- ja moottoripurjelentokoneella lennetyksi kokonaislentotuntimääräksi lentokoulutuksen jälkeen 42 lentotuntia. Edellä mainittujen kohtien b), c) ja d) vaatimukset on täytyttävä.

Moottoripurjelentokurssi PPL-lupakirjan omaavalle (460 €)

 • Kurssin hinta on 460 €. Hintaan sisältyy 2 tuntia lentokoulutusta ja 3 h teoriakoulutusta.
 • Mahdolliset koululentojen lisätunnit maksavat 130 €. Mikäli koulutus toteutetaan muualla, niin hintaan lisätään siirto-/matkakuluja. Hinta ei sisällä lennonopettajan eikä tarkastuslentäjän maksua.
 • Lennonopettajamaksu vuonna 2018 on 30 €/h.
 • Tarkastuslennosta on erillinen hinta, joka tulee sopia erikseen tarkastuslentäjän kanssa.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Lisätiedot PEL M2-46 kohta 2.3.4 Hakijalta, jolla on voimassa oleva ultrakevytlentäjän lupakirja tai voimassa oleva luokka- tai tyyppikelpuutus lentokoneita varten, vaaditaan; vähintään 2 lentotuntia koululentoja moottoripurjelentokoneella.

Moottoripurjelentokurssi ultralupakirjan omaavalle (460 €)

 • Kurssin hinta on 460 €. Hintaan sisältyy 2 tuntia lentokoulutusta, 3 h teoriakoulutusta.
 • Mahdolliset koululentojen lisätunnit maksavat 130 €. Mikäli koulutus toteutetaan muualla, niin hintaan lisätään siirto-/matkakuluja.
 • Lennonopettajamaksu vuonna 2018 on 30 €/h.
 • Tarkastuslennosta on erillinen hinta, joka tulee sopia erikseen tarkastuslentäjän kanssa.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • LAPL(S) lupakirjan saatuaan pilotti voi lentää 3 kuukauden ajan 85 € lentotuntihinnalla ilman maksettua kausimaksua. Koneen yli viikon kestänyt huoltotauko huomioidaan. (Paketin tavoitteena on mahdollistaa 21 lentotunnin kokemus LAPL(A) tarkastuslentoa varten)

Lisätiedot PEL M2-46 kohta 2.3.4 Hakijalta, jolla on voimassa oleva ultrakevytlentäjän lupakirja tai voimassa oleva luokka- tai tyyppikelpuutus lentokoneita varten, vaaditaan; vähintään 2 lentotuntia koululentoja moottoripurjelentokoneella.

Hinauslentäjäoikeuteen tähtäävä koulutus mopulla (500 €)

 • Kurssin hinta on 500 €. Hinta sisältää 3 tuntia teoriaa ja 20 hinausta.
 • Hinta ei sisällä lennonopettajan eikä tarkastuslentäjän maksua.
 • Lisämaksulla voidaan kurssin yhteydessä toteuttaa myös vaadittavat purjelennot.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Koulutus toteutetaan vain mikäli kerholla on tarvetta.
 • Lisätiedot PEL M2-46 kohta 9.1
 • http://www.trafi.fi/ilmailu/saadokset/ilmailumaarayskokoelma/pel_ilmailulupakirjat

Moottoripurjelennon esittelykurssi (120 €)

 • Kurssin hinta on 120 €. Hintaan sisältyy teoriakoulutusta ja yksi noin 30 minuutin koululento.
 • Erillistä opettajamaksua ei ole.

Purjelennon esittelykurssi (100 €)

Hintaan sisältyy teoriakoulutusta ja yksi koululento (säästä riippuen lento kestää 15 – 30 min).

Huomioitavaa

Johtokunnalla on oikeus muuttaa hinauslipun tai lentotuntien hintoja, mikäli hintaperusteet oleellisesti muuttuvat vuoden aikana.