Hinnasto 2017

Jäsenmaksut

Hinnat ovat Vaasan Lentokerholle maksettavia osuuksia, mikäli ei ole SIL:n jäsen. SIL+VLK jäsenyydet ja ILMAILU-lehden tilaus suoraan SIL:n kautta.

Varsinainen jäsen 18 vuotta tai vanhempi kerho 30 €
Varsinainen jäsen alle 18 vuotta kerho 30 €
Perhejäsen, ei ilmailua kerho 30 €
Pääjäsenyys toisessa kerhossa kerho 30 €
Päiväjäsenyys kerho 20 €

Lentotoimintamaksu

Lentotoimintamaksu vuodelle 2017 on 210 €.
Maksu on suoritettava ennen vuoden lentojen aloittamista.
Maksu on lentäjäkohtainen, ja suoritetaan, kun osallistutaan Vaasan lentokerhon lentotoimintaan.

Moottoripurjelento

LENTOTUNTIHINNAT

Mopulle on kaksi eri lentotuntihintaluokkaa. Yksi kausimaksun maksaneille ja toinen niille, jotka eivät ole sitä maksaneet. Lennot laskutetaan noin 2 viikon kuluttua lennosta. Pilotit ilmoittavat kevään ensimmäisen lennon yhteydessä lennonopettajalle haluavatko maksaa kausimaksun. Lennonopettajat ilmoittavat tiedon jaoksen johtajalle ja rahastonhoitajalle.

 • kausimaksun maksaneet, 80 €/h (maaliskuussa 68 €/h ja huhtikuussa 73 €/h)
 • ei maksettua kausimaksua, 120 €/h (ei alennettuja kuukausia)

Purjekonevuokrat

Yksipaikkaiset purjelentokoneet (yli 20 min lento) 20 €/lento
Kaksipaikkaiset purjelentokoneet (ei lentoaikarajaa) 20 €/lento
Kausimaksun (konepaketin) maksaneille 0 €/lento

Erillisvuokra maksetaan heti lennon jälkeen. Maksamattomat vuokrat peritään lentäjiltä vuoden lopussa rahurin toimesta.

Kausimaksu ja konevuokrien pakettihinnat

Kausimaksu (konepaketti) toimintavuodelle 210 € (sisältää kaikki kerhon lentokoneet)

Kausimaksun suuruus riippuu jäsenen kerhoaktiivisuudesta. Vuosikokous hyväksyy jäsenten kerhoaktiivisuusluokan vuosittain.

Paketit ovat voimassa vasta maksun tapahduttua, tätä ennen lentojen konevuokrat ja tuntihinnat veloitetaan erillislentoina ilman alennuksia.

Hinaukset purjelentokoneille

Hinaus 500m 30 € kaikilta koneilta
Hinaus 1000m 60 € kaikilta koneilta
Laskuharjoitukset, kaksi hintausta 250 metriin 30 €

Kurssin lentänyt oppilas saa kurssin suorittamisvuonna ja sitä seuraavana vuonna ostaa nimikoituja ja päivämäärättyjä hinauslippuja 20 kpl hintaan 25 €/kpl , hinausliput on käytettävä ostovuotena ja sitä seuraavana vuonna.

Hinaukset on maksettava hinauslipuilla ennen hinausta. Lippuja voi ostaa kerhon rahastonhoitajalta tai hänen valtuuttamiltaan kerholaisilta (hinauslentäjät tai lennonopettajat)

Hinulennot

Erillislennot Hinulla kerhon hinaajille ja hinauskoulutettaville 70 €/h
Matkahinaus kerhon jäsenille 70 €/h
Matkalennot ja matkahinaukset ulkopuolisille 150 €/h

Hinauskelpuutuksen koulutuksesta on aina sovittava erikseen johtokunnan kanssa.

Menkijärvi (EFME) hinnat

Asuntohotelli loppuvedon hinnat 2017

Kausimaksu neljän hengen huoneesta 400 €
Huone, vuorokausi 20 €/vrk
Huone, viikko 100 €/vko
Vuodepaikka yhteishuoneessa 10 €/vrk

Hinnat sisältävät leirimaksun. Majoitusmaksut maksetaan etukäteen

Leirimaksut

Kausimaksu, perhe (asuntovaunu, -auto) 230 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
Kausimaksu, henkilö (asuntovaunu, -auto) 120 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
Sähkömaksu, kausi (asuntovaunu, -auto) 170 € (Huhtikuun alusta syyskuun loppuun)
Leiri- ja sähkömaksu, vrk (asuntovaunu, -auto) 20 €

Sähkömaksu ei sisällä sähköllä toimivaa lämmitystä tai viilentävää ilmastointia. Leirimaksut maksetaan etukäteen.

Saunamaksu, kerta 5 €

Leirimaksu sisältää saunan käyttöoikeuden.

Lentokonehallin hinnat

Purjekone hallissa kesäkuukausi 70 €/kk (alkavalta kalenterikuukaudelta)
Vuosipaketti purjekoneille kerhon jäsenille 300 € (talvikausi kuljetusperäkärryssä)
Rättimopu, kesäkuukausi 120 €/kk
Moottorikone tai mopu siivet auki, talvikausi 400 € tai 100 €/kk
Moottorikone tai mopu siivet auki, kesällä 100 €/kk
Asuntovaunut (-auto) talvikausi, kerholaiset 170 €
Asuntovaunu (-auto) talvikausi 250 €
Purjekoneputken talvisäilytys, kerholaiset 150 €

Lentokausi (kesäkausi) alkaa huhtikuun alussa ja päättyy syyskuun loppuun.

Talvikausi on lokakuun alusta maaliskuun loppuun.

Puheenjohtaja tai rahastonhoitaja tekevät konekohtaiset sopimukset.

Kaikki hallimaksut maksetaan etukäteen ennen koneen sijoittamista halliin.

Talvisäilytys maksetaan 31.10. mennessä.

Nuorisotalo Fanny

Lennokkijaoston harrastetilamaksu 60 € (alle 18-vuotiailta 0 €)

Liiteri

Materiaalin säilytys kerhon jäsenille 2 €/m2/kk

Lennokkijaoksen puheenjohtaja ilmoittaa laskutustiedot rahastonhoitajalle.

Lupakirjakurssit

Moottoripurjelennon lupakirjakurssi 4350 € (lento-osuus)

 • Kurssin lento-osuus maksaa 4350 € = 174 €/h. Lento-osuuden pituus on 25 h + teoriakurssin hintaan sisältyvä noin 30 minuutin lento. Lennetyt koululennot laskutetaan noin viikon viiveellä, joten koko kurssimaksua ei tarvitse maksaa heti.
 • Mikäli kurssiin kuuluvien 25h 30 minuutin jälkeen oppilas tarvitsee lisää lentokoulutusta, on tuntihinta 130 €. Jatkokoululennot maksetaan enintään 2 viikon viiveellä, kuten muutkin pilotit.
 • Valmistuneiden oppilaiden tuntihinta on valmistumisvuoden loppuun 80 € (eli samaan hintaan kuin kausimaksun maksaneet).
 • Mikäli 25h 30 min lentokoulutus jatkuu oppilaista johtuvista syistä kolmannelle kalenterivuodelle, niin tuntihinta määräytyy kuluvan vuoden kurssihinnan mukaan.
 • Koulutus toteutetaan Vaasassa
 • Lento-osuus voidaan aloittaa teoriakurssin aikana
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Kurssimaksu ei sisällä tarkastuslentäjän maksua
 • Lisätiedot: PEL M2-46 kohta 2.3 http://www.trafi.fi/ilmailu/saadokset/ilmailumaarayskokoelma/pel_ilmailulupakirjat

Purjelennon lupakirjakurssi 2350 € (lento-osuus)

Kurssiin kuuluu 50 lentoa ja kurssivuoden purjekonevuokrat.

Lento-osuuden hinta on 2350 €, joka maksetaan kolmena osana, Lento-osan alussa 800 €, 15 lennon jälkeen 800 € ja 30 lennon jälkeen loput 750 €.
Ylimenevät koululennot 45 €/lento.

Purjelentäjän lupakirja moottoripurjelentolupakirjan omaavalle (45 €/hinaus)

Maksaa 45 €/hinaus. Hinauksia vaaditaan vähintään 5+5 (5 opettajan kanssa ja 5 yksin). Tämän jälkeen hinaus- ja vuokramaksu pakettihinnaston mukaan.

 Moottoripurjelentokurssi purjelentolupakirjan omaavalle (140 €/h)

 • Kurssin hinta on 140 €/h.
 • Oppilaan tulee olla kerhon jäsen.
 • Kurssiin sisältyy vähintään 6 tuntia lentokoulutusta ja 3 h lento-osuuteen liittyvää teoriakoulutusta. Mahdolliset jatkokoululennot maksavat 130 €/h. Tarkastuslento maksaa myös normaalin koululentotaksan verran + tarkastuslentomaksu.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Kurssimaksu ei sisällä tarkastuslentäjän maksua
 • Lisätiedot: PEL M2-46 kohta 2.3.2 Hakijalta, jolla on voimassa oleva purjelentäjän lupakirja, vaaditaan:
  • Vähintään 35 lentotuntia purjelentokoneella ennen lentokoulutuksen aloittamista ja
  • vähintään 2 lentotuntia koululentoja moottoripurjelentokoneella, joiden on sisällettävä tämän määräyksen kohdassa 8 tarkoitettu eroavuuskoulutus, ja
  • vähintään 5 lentotuntia matkalentoja, joihin kuuluu vähintään 150 km:n pituinen matkalento yksin, jonka aikana on suoritettava lasku pysähtymiseen saakka vähintään yhdelle lentopaikalle, joka ei ole sama kuin lähtölentopaikka. Jos purjelentäjän lupakirjan haltijalla on vähintään 17 lentotuntia mutta alle 35 lentotuntia purjelentokoneella ennen lentokoulutuksen aloittamista, edellytetään purje- ja moottoripurjelentokoneella lennetyksi kokonaislentotuntimääräksi lentokoulutuksen jälkeen 42 lentotuntia. Edellä mainittujen kohtien b), c) ja d) vaatimukset on täytyttävä.

Moottoripurjelentokurssi PPL-lupakirjan omaavalle (470 €)

 • Kurssin hinta on 470 €. Hintaan sisältyy 2 tuntia lentokoulutusta ja 3 h teoriakoulutusta. Tarkastuslennosta on erillinen hinta, joka tulee sopia erikseen tarkastuslentäjän kanssa. Mahdolliset koululentojen lisätunnit maksavat 130 €. Mikäli koulutus toteutetaan muualla, niin hintaan lisätään siirto-/matkakuluja. Hinta ei sisällä tarkastuslentäjän maksua.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Lisätiedot PEL M2-46 kohta 2.3.4 Hakijalta, jolla on voimassa oleva ultrakevytlentäjän lupakirja tai voimassa oleva luokka- tai tyyppikelpuutus lentokoneita varten, vaaditaan; vähintään 2 lentotuntia koululentoja moottoripurjelentokoneella.

Moottoripurjelentokurssi ultralupakirjan omaavalle (470 €)

 • Kurssin hinta on 470 €. Hintaan sisältyy 2 tuntia lentokoulutusta, 3 h teoriakoulutusta Vaasassa. Mahdolliset koululentojen lisätunnit maksavat 130 €. Mikäli koulutus toteutetaan muualla, niin hintaan lisätään siirto-/matkakuluja. Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi. Hinta ei sisällä tarkastuslentäjän maksua.
 • LAPL(S) lupakirjan saatuaan pilotti voi lentää 3 kuukauden ajan 80 € lentotuntihinnalla ilman maksettua kausimaksua. Koneen yli viikon kestänyt huoltotauko huomioidaan. (Paketin tavoitteena on mahdollistaa 21 lentotunnin kokemus LAPL(A) tarkastuslentoa varten)

Lisätiedot PEL M2-46 kohta 2.3.4 Hakijalta, jolla on voimassa oleva ultrakevytlentäjän lupakirja tai voimassa oleva luokka- tai tyyppikelpuutus lentokoneita varten, vaaditaan; vähintään 2 lentotuntia koululentoja moottoripurjelentokoneella.

Hinauslentäjäoikeuteen tähtäävä koulutus mopulla (520 €)

 • Kurssin hinta on 520 €. Hinta sisältää 3 tuntia teoriaa ja 20 hinausta. Hinta ei sisällä tarkastuslentäjän maksua.
 • Lisämaksulla voidaan kurssin yhteydessä toteuttaa myös vaadittavat purjelennot. Mopulla suoritettu hinausoikeus on voimassa myös ultralla. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti Menkijärvellä.
 • Oppilaan tulee liittyä kerhon jäseneksi.
 • Lisätiedot PEL M2-46 kohta 9.1
 • http://www.trafi.fi/ilmailu/saadokset/ilmailumaarayskokoelma/pel_ilmailulupakirjat

Moottoripurjelennon tutustumiskurssi (160 €)

 • Kurssin hinta on 160 €. Hintaan sisältyy kaksi oppituntia ja yksi noin 40 minuutin koululento.
 • Kurssi ja sen maksu huomioidaan lentokoulutuksen osana, mikä kurssilainen jatkaa varsinaisella lupakirjakurssilla

Moottoripurjelennon esittelykurssi (80 €)

 • Kurssin hinta on 80 €. Hintaan sisältyy teoriakoulutusta ja yksi noin 30 minuutin koululento.

Purjelennon tutustumiskurssi (150 €)

 • Kurssin hinta on 150 €. Hintaan sisältyy kaksi oppituntia ja kaksi koululentoa opettajan kanssa.
 • Kurssia on mahdollista jatkaa lisäkoululennoilla sopimuksen mukaan.
 • Kurssi ja sen maksu huomioidaan lentokoulutuksen osana, mikäli kurssilainen jatkaa varsinaisella lupakirjakurssilla.
  Kurssin jatkuessa lupakirjaan asti maksuohjelma on seuraava:

  Lennot 3-15 650 € (13 kpl)
  Lennot 16-30 800 € (15 kpl)
  Lennot 31-50 750 € (20 kpl)

  Yhteensä 2350 €

  Lennot maksetaan etukäteen aina ennen lento-jakson alkua.

Purjelennon esittelykurssi (80 €)

Hinta on 80 €. Hintaan sisältyy teoriakoulutusta ja yksi koululento (säästä riippuen lento kestää 15 – 30 min).

Huomioitavaa

Johtokunnalla on oikeus muuttaa hinauslipun tai lentotuntien hintoja, mikäli hintaperusteet oleellisesti muuttuvat vuoden aikana.