Vaasan Lentokerho-Vasa Flygklubb rf – Jäsentiedote 1-2023

Hei,

3 huhtikuuta, pidimme Vaasan lentokerhon johtokunnan järjestäytymiskokouksen.

Kokouksen agendana oli uusien henkilöiden valitseminen lentokerhon luottamustehtäviin, lentotuntien lisääminen ja vuonna 2024 Vaasassa järjestettävä pääilmailutapahtuma.

Johtokunta valitsi keskuudestaan:

• Varapuheenjohtajaksi Jyrki Hämäläinen

• Rahastonhoitajaksi Samuli Kuusisto

• Rahastonhoitajan varajäseneksi Kari Kaunismäki

• Sihteeriksi Julius Sahala

Toiminnan kannalta olisi tärkeää, että kerhon kalustoa käytettäisiin ja lentotunteja tulisi mahdollisimman paljon. Tämä edesauttaa kerhon kehittymistä.

Hyvin tärkeä on myös ensi vuonna tuleva ilmailutapahtuma, jonka suunnittelu on jo aloitettu mutta, tapahtuman onnistumiseen tarvitaan kaikkien panosta.

Kerhon tulevaisuutta ajatellen, olisi tärkeää saada lisää näkyvyyttä.

Tehokkain väylä nykypäivänä on sosiaalinen media, minkä vuoksi kerhon kanavia olisi hyvä pitää myös jatkossa aktiivisena. Mediassa on näkynyt paljon kuvia hienoista ilmailuhetkistä. Mikäli taltioitte näitä hetkiä, pyytäisin teitä välittämään ne minulle eteenpäin jaettavaksi tai merkitsemään Vaasan lentokerho julkaisuun.

Lennokasta kevättä!

Ystävällisin terveisin

Julius Sahala

Sihteeri