Vaasan Lentokerho – Vasa Flygklubb ry:n sääntömääräinen vuosikokous kutsu 2023

Toivotamme jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet tervetulleiksi Vaasan Lentokerhon sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika: ke 22.3.2023 kello 18.00

Paikka: Restaurant Bacchus – Svenska Klubben Rantakatu 4, 65100 Vaasa

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 5. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purku
  • Johtokunta esittää muutosta sääntöihin: Sääntömääräinen vuosikokouksen ajankohta muutetaan pidettäväksi maaliskuun loppuun mennessä. (Alun perin oli maaliskuun aikana)
 6. Johtokunnan laatima edellisen toimintakauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, sekä toiminnantarkastuskertomus
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen kerhon puheenjohtajalle ja johtokunnalle
 8. Toimintasuunnitelma (hinnasto) sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023
 9. Johtokunnan esittämät muut asiat
 10. Kerhon puheenjohtajan valinta vuodeksi eteenpäin
 11. Kerhon johtokunnan jäsenten valinta
 12. Jaostojen puheenjohtajien valinta
 13. Valitaan kerhon toiminnantarkastajat ja varahenkilöt vuodelle 2023
 14. Edustajien valinta SIL:n vuosikokoukseen
 15. Jäsenten kokouksessa käsiteltäviksi esittämät asiat
 16. Kokouksen päättäminen